جدیدترین جزئیاتِ تیراندازی در محدوده نهاد ریاست جمهوری

یک نفر با قمه وارد محدوده نهاد ریاست جمهوری شده و از گیت دوم نیز در حال عبور بوده است که با اخطار نیروهای حفاظت نهاد روبرو شده است که این فرد به اخطارهای مأموران امنیتی توجه نکرده و مأموران ناچار به تیراندازی شدند. محسن همدانی معاون امنیتی استاندار تهران درخصوص جزئیات تیراندازی در اطراف نهاد ریاست جمهوری، گفت:ساعت 10:45 صبح امروز 16 بهمن ماه 96  امروز یک مرد حدودا 35 ساله به نهاد ریاست جمهوری مراجعه و به‌یکباره با تهدید قمه از گیت اول عبور کرد به دلیل همراه داشتن سلاح سرد با ماموران حفاظت نهاد درگیر می شود. مأموران امنیتی در گیت دوم بازرسی سدِ راه او شدند و دستور ایست دادند. وی افزود:مهاجم با سلاح سرد به نیروهای حفاظت حمله کرده که این امر منجر به تیراندازی ماموران نهاد و مصدوم شدن فرد مهاجم می شود. معاون امنیتی استانداری تهران تصریح کرد:در تلاش هستیم تا هویت فرد مصدوم و علت اقدام او را جویا شویم. فرد مهاجم بازداشت و به بیمارستان منتقل شده است. در تلاش هستیم تا هویت فرد مصدوم و علت اقدام او را جویا شویم