لباس مجری روسی مراسم قرعه کشی جام جهانی لو رفت

لباسی را مجری روسی مراسم قرعه کشی جام جهانی اجازه نداشت نشان دهد،پیش از مراسم لو رفت. ماریا ‎کوماندنایا مجری روسی امروز با این لباس در مراسم تمرین قرعه کشی ‎جام جهانی2018 ظاهر شد. او بعد از درخواست سردار آزمون قول پوشش مناسب داده بود. با توجه به ظوابط اگر این مجری حجاب مناسبی نداشته باشد صدا و سیما از ارائه تصویر وی خود داری خواهد کرد و تصاویر آرشیوی و تکراری را آنقدر پخش خواهد کرد که اعصاب بیننده تلویزیونی خرد خواهد شد. اما ظاهرا به نظر می رسد این مجری زن برای مراسم امشب قصد دارد از لباس پوشیده استفاده کند تا بینندگان ایرانی نفسی به راحتی بکشند.