عذرخواهی فدراسیون کبدی پس از انتشار عکس جنجالی

عکس فاش شده از مربی مرد تیم تایلند که با روسری وارد سالن مسابقات کبدی زنان که در شهر گرگان برگزار میشد شده بود ،جنجالی شد. رییس فدراسیون کبدی گفت: یک عکاس به آن مرد تایلندی روسری می‌دهد تا به داخل سالن برود و سر کند و از او عکس بگیرد. این ماجرا شیطنت بود و با این کار می‌خواستند این بازی‌ها را زیر سوال ببرند. مارکلایی، مسئول روابط عمومی:هیچ کسی به ایشان نگفته روسری سر کند و این موضوع ابتکار شخصی این فرد بوده است. دوستان ما در چک کردن ورود و خروج و آیدی کارت بی دقتی کردند و بعد از چند ثانیه این مساله رفع شد. از تمام مردم عذرخواهی می کنم.