دانلود نرم افزار محافظت از چشم در زمان کار با رایانه

http://www.nazpatogh.com/aban90/9590bf7b29a27bc55bc4a7ff12c5bf32.jpg

نرم افزار محافظت چشم در هنگام کار با رایانه EyePro

EyePro  یک نرم افزار جالب برای محافظت از بینایی شما طراحی شده است. این نرم افزار با امکانات فراوان ،پیغام های هشدار دهنده ،زمان های استراحت و تحرک بدنی و… تا حد زیادی میتواند از چشمان شما محافظت کند. این نرم افزار به کسانی که در روز چندین ساعت پشت سیستم هستند پیشنهاد میشود. برای دانلود کلیک کنید

منبع : عصر ایران